Pogrzeb

Rodzina zmarłego, przed udaniem się do zakładu pogrzebowego, celem ustalenia spraw związanych z pochowaniem ciała zmarłego, powinna wcześniej skontaktować się z kapłanem, aby wyznaczyć termin pogrzebu. O wyznaczonym terminie pogrzebu należy poinformować kościelnego oraz organistę.

Po załatwieniu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego, należy spisać kościelny akt zgonu w Kancelarii Parafialnej, przedstawiając:
– odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
– zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego ostatnich sakramentów, jeżeli udzielił ich kapłan spoza parafii (np. kapelan szpitala).

Intencje Mszalne przyjmowane są przed pogrzebem w zakrystii kościoła.