MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUGI BOŻEJ HELENY KMIEĆ

 

Jezu, Zbawicielu świata, który nakazałeś głosić Ewangelię

w każdym miejscu, dopóki wszyscy nie poznają i nie pokochają Ciebie,

spraw, by Twoja Służebnica Helena, która świadczyła o Tobie swoim życiem,

cieszyła się chwałą błogosławionych. 

Prosimy, by przykład jej życia pełnego pasji i miłości,

uwrażliwiał nas na potrzeby innych i stawał się inspiracją

do kroczenia drogą wiary, byśmy pęknie żyjąc

umieli składać siebie Bogu w ofierze.

Za jej wstawiennictwem udziel nam również łaski,

o którą Cię pokornie prosimy.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen

 

Ojcze Nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…

 

Modlitwa o rozeznanie Woli Bożej

(odmawiana przed rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego)

 

Panie Jezu Chryste, prosimy, aby objawiła się Twoja wola

wobec Helenki, która poświęciła swój czas i zdolności,

aby dawać świadectwo Twojemu Słowu i Miłości.

Niech się raduje z Tobą w niebie, niech wstawia się za nami.

 

Niechaj Ewangelia Krzyża uczy nas ducha ofiary,

w słabościach daje moc, radość w czynieniu dobra,

a we wszystkich trudnościach życia światło i wytrwanie.

 

Ojcze Nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…