Obecni duszpasterze

Ksiądz proboszcz:
ks. Stanisław Makowski – wyświęcony 1988 (od 2019)

Księża wikariusze:
ks. Karol Kolczak – wyświęcony 2018 (od 2022)
ks. Andrzej Fyda – wyświęcony 1998 (od 2022)

dk. Michał Szlembarski (od 2023)

Księża, którzy pracowali w naszej parafii

Proboszczowie:
ks. Marian Bylica (1985 – 1995)
ks. prałat Stanisław Pasternak (1995 – 2019)

Wikariusze:
ks. Zygmunt Kosowski (1985 – 1986)
ks. Bogusław Chmiel (1985 – 1988)
ks. Wojciech Warzecha (1986 – 1989)
ks. Wojciech Janke (1988 – 1990)
ks. Maciej Kubowicz (1989 – 1991)
ks. Piotr Majer (1990 – 1991)
ks. Wiesław Widuch (1990 – 1994)
ks. Kazimierz Lenart (1991 – 1993)
ks. Stanisław Kęsek (1991 – 1994)
ks. Andrzej Duda (1991 – 1993)
ks. Marek Pawlik (1993 – 2003)
ks. Marek Leśniak (1993 – 1995)
ks. Marek Matusik (1994 – 1995)
ks. Dariusz Raś (1994 – 1998)
ks. Mariusz Flanek (1995 – 1996)
ks. Krzysztof Karnas (1995 – 2000)
ks. Marian Kapuściak (1996 – 2001)
ks. Janusz Gacek (1998 – 2000)
ks. Zdzisław Targosz (2000 – 2003)
ks. Daniel Żółkiewicz (2000 – 2003)
ks. Michał Krajewski (2001 – 2003)
ks. Ryszard Pływacz (2003 – 2008)
ks. Rafał Piórkowski (2003 – 2010)
ks. Jarosław Glonek (2003 – 2005)
ks. Bogusław Nagel (2003 – 2007)
ks. Jarosław Chlebda (2005 – 2009)
ks. Tomasz Szarliński (2009 – 2010)
ks. Robert Morawski (2010 – 2014)
ks. Paweł Król (2008 – 2018)
ks. Sebastian Kozyra (2014 – 2018)
ks. Piotr Burtan (2018 – 2019)
ks. Artur Gadocha (2018 – 2021)
ks. Janusz Grodecki (2010 – 2021)

ks. Zbigniew Kosowski (2020 – 2021)

ks. Robert Młynarczyk (2019 – 2022)

ks. Bartłomiej Wajda (2021-2023)

 

Księża pochodzący z parafii:
ks. Jacek Stryczek (ur. 1964, wyświęcony 1994)
ks. Zbigniew Kosowski (ur. 1968, wyświęcony 1995)
ks. Leszek Mateja (ur. 1964, wyświęcony 1994)
ks. Jacek Kasperczyk (ur. 1968, wyświęcony 1995)
ks. Grzegorz Babiarz (ur. 1974, wyświęcony 1999)
ks. Artur Noworyta (ur. 1976, wyświęcony 2001)
o. Kazimierz Lucjusz Wilk OFMBern (ur. 1964, wyświęcony 1990)
o. Henryk Suski OFMConv (ur. 1953, wyświęcony 1997)
ks. Bartłomiej Znaleźniak (ur. 1995, wyświęcony 2021)

Siostry zakonne pochodzące z parafii:
s. Wiesława Staszczyk (ur. 1961 – służebniczka starowiejska)
s. Danuta Darosz (ur. 1964 – służebniczka starowiejska)
s. Natanaela Grażyna Janik (ur. 1966 – karmelitanka od Dzieciątka Jezus)
s. Agnieszka Oczkowska (ur. 1979 – serafitka)