Chrzest

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielany w kościele parafialnym w trzecią niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 11.30. W nadzwyczajnych sytuacjach (np. choroba dziecka) jest możliwe ustalenie innego terminu chrztu z księdzem proboszczem.

Dziecko może być ochrzczone tylko wówczas, gdy przynajmniej jedno z rodziców bierze odpowiedzialność za jego późniejsze religijne wychowanie.

Chrzest dziecka należy spisać w Kancelarii Parafialnej przynajmniej tydzień przed planowanym terminem, przedstawiając następujące dokumenty:
– wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
– świadectwo zawarcia Sakramentu Małżeństwa przez rodziców dziecka,
– gdy rodzice nie mają ślubu kościelnego – odpis aktu zawarcia ślubu cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego.

Rodzicami chrzestnymi mogą zostać tylko wierzący i praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia i przystąpili do Sakramentu Bierzmowania.

Chrzestni mieszkający poza naszą parafią, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia ze swojej parafii, że spełniają wyżej określone warunki.

Obowiązki chrzestnych nie mogą pełnić: niekatolicy, niewierzący, „wierzący, ale niepraktykujący”, żyjący tylko w cywilnych związkach małżeńskich i tzw. „wolnych związkach” oraz publiczni, nałogowi grzesznicy i gorszyciele.

W dniu Chrztu Rodzice oraz Chrzestni powinni przystąpić do Komunii Świętej.