Małżeństwo

Narzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) w Kancelarii Parafialnej na trzy miesiące przed terminem ślubu dla ustalenia toku przygotowania i wyznaczenia konkretnych dat:
– spisania protokołu przedślubnego,
– rozmowy z Ks. Proboszczem,
– ślubu

W ustalonym wcześniej terminie narzeczeni przystępują do spisania protokołu przedślubnego, przedstawiając następujące dokumenty:
– metryki chrztu z adnotacją „do ślubu”, nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia,
– dowody osobiste,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca stałego zamieszkania jednego z narzeczonych stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa,
– w przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego – odpis skrócony aktu zawarcia tegoż małżeństwa,
– zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania,
– indeks z nauki religii w zakresie szkoły średniej.

W przypadku, gdy narzeczeni nie są bliżej znani w parafii (np. mieszkają na jej terenie krótko lub tymczasowo), należy przedstawić dwóch świadków, którzy potwierdzą ich wolny stan oraz prowadzenie pobożnego życia.

W okresie między spisaniem protokołu i zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni:
– uczestniczyć w kursie przedmałżeńskim w wybranym ośrodku (zaświadczenia o przejściu takiego kursu w zakresie nauki religii w szkole – nie są respektowane),
– odbyć trzy rozmowy w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego,
– duchowo przygotować się przez Spowiedź i Komunię Świętą, oraz modlitwę,
– jeżeli brak potwierdzenia ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej lub zawodowej, uzupełnić wiadomości religijne w sposób wskazany przez Kapłana.

Uprawnione do spisania protokołu przedślubnego i przygotowania narzeczonych do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa są parafie stałego lub tymczasowego zamieszkania obojga narzeczonych.

Zawarcie Sakramentu Małżeństwa w innych parafiach jest możliwe tylko po uzyskaniu tzw. licencji (po wcześniejszym wypełnieniu wszystkich powyższych warunków).

Gdyby ktoś znał przeszkody, dla których narzeczeni nie powinni godnie i ważnie zawrzeć Sakramentalnego Związku Małżeńskiego, jest zobowiązany wyjawić je w Kancelarii Parafialnej proboszczowi lub ordynariuszowi miejsca – biskupowi (por. kan. 1066 i 1069 KPK).