Bierzmowanie

Termin bierzmowania w parafii św. Barbary: 08.06.2022 r.


Sakrament Bierzmowania, podobnie jak Chrzest i Eucharystia, jest Sakramentem Wtajemniczenia Chrześcijańskiego. Jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, który umacnia wiarę chrześcijanina, aby ją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.


Przygotowanie do Bierzmowania trwa przez trzy lata, zasadniczo podczas okresu nauki w klasach VI, VII i VIII. W ramach przygotowania odbywają się przy parafii spotkania w grupach prowadzone przez: ks. Bartłomieja Wajdę (kl. VII), oraz ks. Roberta Młynarczyka (kl. VIII).


Kandydatów zachęcamy do uczestnictwa w życiu liturgicznym parafii.