Ogłoszenia parafialne, 26.03.2023

5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ( 26.03.2023 r.)

Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa medytacyjne:
– Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15.
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci w piątek o godz.16.30; dla
dorosłych o godz. 17.30.

Fundacja im. Brata Alberta, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych
w Libiążu, zaprasza na kiermasz prac świątecznych dzisiaj przed naszym
kościołem do godz.13.00.

Spotkanie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi odbędzie się w
poniedziałek, po wieczornej Mszy św. w salkach.

Spotkanie Wspólnoty Ziarna Słowa odbędzie się w najbliższy czwartek, po
Mszy Świętej wieczornej. Przed Mszą Świętą, od godz. 17.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Wspólnota Ziarno Słowa serdecznie zaprasza nie tylko na spotkania
czwartkowe, na których rozważamy Pismo Święte, ale również zachęca do
skorzystania z Biblioteki. Znajduje się ona na sali kolumnowej i czynna będzie
w każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej aż do godz. 20.00. Znajdują się
tam liczne dzieła religijne. Ponieważ zachęcamy do ofiarowania trudu czytania
za dusze w czyśćcu cierpiące, dlatego dzieło to nosi nazwę “Biblioteka za
zmarłych”. Więcej informacji w gablotce przed kościołem.

W piątek o godz. 18.30 wraz z chórem „Canticum Canticorum”
zapraszamy młodzież i dorosłych do udziału w przeżywaniu „Muzycznego
Misterium Męki Pańskiej” opartego o fragmenty filmu „Pasja”.

W sobotę (01.04.) od godz.9.00 odwiedziny chorych z posługą sakramentalną
przed uroczystościami wielkanocnymi.

W sobotę o godzinie 10.00 Zespól Charytatywny, Schola i Grupa Apostolska
zapraszają na warsztaty robienia palm. Będą one miały miejsce w salce na plebani.

Zapraszamy na nabożeństwo Medjugorskie w sobotę,; od godz. 16.45 Różaniec,
o 18.00 Msza Święta. i po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Zachęcamy (szczególnie dzieci) do włączenia się w konkurs na najpiękniejsze
ręcznie wykonane palmy. Chętnych chcących włączyć się w konkurs
zapraszamy w przyszłą niedzielę, na Mszę Świętą o godz. 11:30. Po Mszy
Świętej nastąpi ocena palm i ogłoszenie zwycięzców.

W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej wieczornej odbędzie się Droga Krzyżowa
ulicami Libiąża do krzyża na Lipiu. Wyjście ok. godz.19.00

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, a szczególnie polecamy
nowy numer naszej gazety parafialnej ”Śladami Świętej Barbary”. W zakrystii
do nabycia Gość Extra a w nim „Znaki Męki Boga”

Przy wyjściu z kościoła można nabyć „baranki wielkanocne” od Pań z Zespołu
Charytatywnego.

Bardzo dziękujemy za dzisiejsze ofiary składane na tacę, przelewem bankowym
i za wszelkie formy duchowej i materialnej troski o naszą wspólnotę parafialną
i o nasz kościół.

Od dzisiaj prosimy także o ofiarę do puszki wystawionej za ławkami na
pokrycie kosztów ogrzewania naszej świątyni.

Z serca dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców bloków nr:18, 19, 20, 21 przy
ulicy Obieżowej.

W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz Parafianin, śp. Michał Sowa
Wieczne odpoczywanie….

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pobożnego i owocnego
przeżywania czasu nawrócenia i pokuty oraz obfitych łask Bożych w życiu
osobistym i rodzinnym.

Ogłoszenia parafialne, 19.03.2023

4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „LAETARE” 19.03.2023r.

Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa medytacyjne:
– Gorzkie Żale: w niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15.
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: z udziałem dzieci w piątki o godz.16.30, dla
dorosłych o godz. 17.30, a dla młodzieży o godz.18.40.

Z kalendarza liturgicznego:
– w poniedziałek, przeniesiona z racji niedzieli Uroczystość św. Józefa,
Oblubieńca NMP.
– w sobotę, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. W
czasie każdej Mszy św. (tj. o 6:30, 7:00 i 18:00) będzie możliwość podjęcia się
Duchowej Adopcji Dziecka Nienarodzonego. Diecezjalne obchody Dnia
Świętości Życia odbędą się w krakowskich Łagiewnikach, w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia, na Mszy św. o godz. 12:00

Zapraszamy dzisiaj (tj. niedziela) na spektakl medytacyjny w wykonaniu p.
Janusza Saługi z zespołem, zatytułowany „Droga Krzyżowa wyśpiewana
poezją” – na podstawie utworów chrzanowskiej poetki Lucyny Szubel. Początek
o godz. 18.45.

W poniedziałek (20 marca) zapraszamy uczniów klas VII na Mszę świętą o
godz. 18:00 i spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania
bezpośrednio po Mszy świętej.

W poniedziałek o godz. 18:45 odbędzie się zbiórka ministrantów i lektorów w
salkach parafialnych.

Fundacja im. Brata Alberta w Libiążu, zaprasza na Wielkanocny kiermasz prac
świątecznych osób niepełnosprawnych przed naszym kościołem, po każdej
Mszy Świętej w przyszłą niedzielę (26.03.2023 r.).

Bardzo dziękujemy za dzisiejsze ofiary składane na tacę, przelewem bankowym
i za wszelkie formy duchowej i materialnej troski o naszą wspólnotę parafialną i
o nasz kościół. W przyszłą niedzielę, prosimy o ofiarę do puszki na ogrzewanie naszej świątyni.
Rachunki bowiem wzrosły bardzo drastycznie.

Przy wyjściu z kościoła można nabyć „baranki wielkanocne” od Pań z Zespołu
Charytatywnego.

Episkopat Polski wystosował list w obronie św. Jana Pawła II, w którym biskupi
napisali m.in.:
„W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę
i wizerunek świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak
nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie.
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego
imienia świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby
Papieża-Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za
wstawiennictwem świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i
narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z
przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy
wspólnie naszych najcenniejszych wartości”.
Całość listu znajduje się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

Z serca dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały i tym osobom, które
udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców
bloków nr 14,15,16,17 przy ul. Obieżowej.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasze parafianie; śp. Józefa
Wronka i śp. Józef Zuba. Wieczne odpoczywanie…

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pobożnego i owocnego
przeżywania czasu nawrócenia i pokuty oraz obfitych łask Bożych w życiu
osobistym i rodzinnym.

 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i
wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny
rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z
okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na
historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem,
przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem,
którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich
doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej.
Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna
wiary i wartości z nią związanych.”
Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim
wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w
swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar
Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas
poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją.
„Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i
Matce Bożej.”
Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest
także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu
niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych
przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie.
Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w
ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej
owczarni
Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i
wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego
dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był
z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie
był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał
szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy,
przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi
kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i
zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć
historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko,
Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być
świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.
Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki
dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie.
Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem
wiary, a także orędownikiem w niebie.

2
Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i
dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci
jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a
w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do
świętości Jana Pawła II.
Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego
omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa?
Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy,
często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów,
raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji
osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się
i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci,
którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym
reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego
pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz
zrodzone z nich owoce.
Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze
seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do
wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego
wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach
kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi
Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego
imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża
Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem
Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać
sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy
się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2023 roku

Za zgodność:
Ks. Jarosław Mrówczyński
Zastępca Sekretarza Generalnego
Konferencji Episkopatu Polski

Ogłoszenia parafialne, 12.03.2023

3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (12.03.2023 r.)

Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa medytacyjne:
– Gorzkie Żale: w niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15.
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej: z udziałem dzieci w piątki o godz.16.30; dla
dorosłych o godz. 17.30 a dla młodzieży o godz.18.40.

W poniedziałek, w kościele o godz. 18:45, odbędzie się spotkanie uczniów z
klas VIII ze SP3 w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
Natomiast w środę, po mszy św. wieczornej w salkach, odbędzie się spotkanie
uczniów z klas VIII ze SP4 w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W środę (15.03) o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie Bractwa Szkaplerznego.

W czwartek (16.03) odbędzie się spotkanie wspólnoty „Ziarno Słowa” po mszy
św. wieczornej. Przed Mszą od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

 W przyszłą niedzielę (19.03) odbędzie się w naszym kościele koncert w
wykonaniu Janusza Saługi z zespołem, zatytułowany „Droga Krzyżowa
wyśpiewana poezją” – na podstawie utworów chrzanowskiej poetki Lucyny Szubel. Początek o godz. 18.45.

Nowo powstająca wspólnota parafialna UMIŁOWANI zaprasza wszystkich na
Wielkopostny Wieczór Uwielbienia, który będzie miał miejsce w naszym
kościele dzisiaj o godzinie 18:45. Modlitwa prowadzona będzie przy Jezusie w
Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie indywidualne błogosławieństwo.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za
wszelkie formy troski naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka na cele inwestycyjne naszej Parafii.

Przy wyjściu z kościoła można nabyć „baranki wielkanocne” od Pań z Zespołu Charytatywnego.

Z serca dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały i tym osobom, które
udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców:
ul. Ratowników Górniczych 12.

W minionym tygodniu odeszły do wieczności nasze parafianki, śp. Janina
Szczepaniak, śp. Helena Jochemczak. Wieczne odpoczywanie…

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pobożnego i owocnego przeżywania
czasu nawrócenia i pokuty oraz obfitych łask Bożych w życiu osobistym
i rodzinnym.

Ogłoszenia parafialne, 05.03.2023

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – AD GENTES 05.03.2023 r.

Przeżywamy dzisiaj Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.
Dzień ten jest sposobnością, by wesprzeć modlitewnie i finansowo 1 743
polskich misjonarzy posługujących w 99 krajach świata. Ich codzienne dzieła
ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne i medyczne mogą rozwijać się
dzięki naszej modlitwie i jałmużnie.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Świętej, krótka adoracja
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po Mszy Świętej o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańca.

Zapraszamy na wielkopostne nabożeństwa medytacyjne:
– Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15.
– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci w piątki o godz.16.30; dla
dorosłych o godz. 17.30 a dla młodzieży o godz.18.40.
Spotkanie Akcji Katolickiej będzie w czwartek o godz.18.45.

Nowo powstająca wspólnota parafialna UMIŁOWANI zaprasza wszystkich na
Wielkopostny Wieczór Uwielbienia, który będzie miał miejsce w naszym
kościele w przyszłą niedzielę o godzinie 18:45. Modlitwa prowadzona będzie
przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie indywidualne
błogosławieństwo.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za
wszelkie formy troski naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Od dzisiaj można nabyć „baranki wielkanocne” od Pań z Zespołu
Charytatywnego przy wyjściu z kościoła.

Pani Janina Augustyn, nasza Parafianka, którą wspieraliśmy ofiarą i modlitwą
w październiku, jest już po operacji kręgosłupa w Niemczech i przesyła
wszystkim nam serdeczne podziękowania i zapewnia, że czuje się dużo lepiej.

Z serca dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały i tym osobom, które
udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców:
ul. Ratowników Górniczych 10.

W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka, śp. Stefania
Benio. Wieczne odpoczywanie…

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pobożnego i owocnego przeżywania
czasu nawrócenia i pokuty oraz obfitych łask Bożych w życiu osobistym
i rodzinnym.

Ogłoszenia parafialne, 26.02.2023

1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 26.02.2023 r.

Rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii. Bardzo serdecznie witamy
o. Benedykta Kroka, karmelitę z Kijowa. Szczegółowy program rekolekcji podajemy
w gablotce, gazecie parafialnej oraz na stronie internetowej naszej Parafii. Otoczmy
o. Benedykta szczerą modlitwą upraszając potrzebne dary Ducha Świętego.

Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy dziś o godz. 15.00 do salki parafialnej na
warsztaty związane z okresem Wielkiego Postu.

W środę, podczas Mszy Świętej o godz 8.00 i 18.00, będzie zbierana składka dla prowadzącego rekolekcje.

Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o godz.17.15.

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 17.30, a dla młodzieży o godz.18.40.

W poniedziałek spotkanie Duchowych Niewolników Maryi po wieczornej Mszy Świętej.

We wtorek z racji spowiedzi rekolekcyjnej kancelaria parafialna będzie nieczynna.

W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na Godzinę Świętą od godz.17.00
W czwartek spotkanie wspólnoty Ziarno Słowa po Mszy Świętej wieczornej.

W pierwszy piątek możliwość spowiedzi od 6.30 -7.15 oraz od 16.00 – 18.30. Msza
święta w tym dniu o godz.: 6.30;7.00; 16.30; 18.00.

W najbliższą sobotę (04.03.) święto św. Kazimierza, patrona naszej archidiecezji. W
tym dniu odwiedzimy chorych od godz.9.00.
Nabożeństwo medjugorskie w sobotę rozpocznie się o godz. 16.45.

W przyszłą niedzielę (5.03.) na Mszy świętej o godz. 10.00 nastąpi poświęcenie świec
dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej w naszej parafii.

Od przyszłej niedzieli będzie można nabyć baranki wielkanocne od Pań z Zespołu Charytatywnego przy wyjściu z kościoła.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, a szczególnie polecamy nowy
numer naszej gazety parafialnej ”Śladami Świętej Barbary”

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za wszelkie
formy troski naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Z serca dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały i tym osobom, które
udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców: ul.
Ratowników Górniczych 8.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi parafianie: śp. Józef Leskow,
śp. Aleksander Fijołek, śp. Urszula Glista, śp. Małgorzata Konopka. Wieczne
odpoczywanie…

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pobożnego i owocnego udziału
w rekolekcjach oraz obfitych łask Bożych w życiu osobistym i rodzinnym.

Program rekolekcji parafialnych w parafii św. Barbary w Libiążu

26 lutego – 1 marca 2023 r.
o. Benedykt Krok OCD

Niedziela, 26 lutego
7:00 – Msza święta z nauką ogólną
8:30 – Msza święta z nauką ogólną
10:00 – Msza święta z nauką ogólną
11:30 – Msza święta z nauką ogólną
17:15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00 – Msza święta z nauką ogólną

Poniedziałek, 27 lutego
8:00 – Msza święta z nauką ogólną
17:30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie
18:00 – Msza święta z nauką ogólną
Po Mszy świętej wieczornej wraz z chórem „Canticum Canticorum” będziemy
modlić się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie.

Wtorek, 28 lutego (dzień spowiedzi rekolekcyjnej)
8:00 – Msza święta z nauką ogólną
17:30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie
18:00 – Msza święta z nauką ogólną
W tym dniu w naszym kościele będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
w następujących godzinach:
7:30 – 8:00
8:45 – 10:00
15:00 – 16:30
17:00 – 18:30

Środa, 1 marca
8:00 – Msza święta z nauką ogólną
17:30 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy wystawionym Najświętszym
Sakramencie
18:00 – Msza święta z nauką ogólną

Od poniedziałku do środy w dniach rekolekcji nie będzie Mszy świętej porannej

o godz. 7:00.

Za uczestnictwo w całym rekolekcjach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami, tj. przyjęcie Komunii świętej i stan łaski uświęcającej, wolność od
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, a także modlitwa
w intencjach Ojca Świętego (Ojcze nasz, Zdrowaś i Wierzę w Boga).

Ogłoszenia parafialne, 19.02.2023

7. NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2023 r.

Zapraszamy na nieszpory niedzielne o godz.17.40.

Od dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych
nałogów.

W tym tygodniu Środa Popielcowa – rozpoczyna okres Wielkiego Postu. W tym dniu
obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. Zapraszamy na Msze
święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00. Dzień ten
rozpoczyna kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty.

Od przyszłej niedzieli (26.02.) rozpoczną się w naszej parafii Wielkopostne Rekolekcje,
które poprowadzi o. Benedykt Krok, karmelita pracujący obecnie na Ukrainie. Nauki
rekolekcyjne będą w przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach świętych oraz w następny
poniedziałek, wtorek i w środę na Mszy świętej o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź
rekolekcyjna we wtorek (28.02.).

Gorzkie Żale będziemy odprawiać w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15.
Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z udziałem dzieci w piątki o godz. 16.30, dla dorosłych
o godz. 17.30 i dla młodzieży – zwłaszcza kandydatów do bierzmowania – o godz. 18.30.

W przyszłą niedzielę na godz. 15.00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do salki
parafialnej na kolejne warsztaty, tym razem związane z okresem Wielkiego Postu.

W poniedziałek zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klasy VII na Mszę świętą
o godz. 18.00 i po Mszy świętej na spotkanie w salce.

Wszystkich chętnych do służenia przy ołtarzu zapraszamy na spotkanie organizacyjne
w poniedziałek, o godz. 16.50 w kościele.
Zbiórka ministrantów i lektorów odbędzie się w poniedziałek po Mszy świętej wieczornej,
o godz. 18.30.

W piątek po Mszy świętej wieczornej nasza comiesięczna modlitwa, wspominająca naszą
parafiankę i bohaterkę wiary Helenę Kmieć.

W zakrystii i w kancelarii parafialnej przyjmujemy już intencje Mszy świętych na rok
2024.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia i za wszystkie
ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym. Dziękujemy również za
złożone w minioną niedzielę ofiary na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Turcji
i Syrii w wysokości 6532 zł.

Dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały i osobom, które pięknie udekorowały
naszą świątynię. W najbliższą sobotę zapraszamy mieszkańców ulicy Ratowników
Górniczych 2-4-6.

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom obfitych łask
Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia wstawiennictwa ich
Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 12.02.2023

6. NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.02.2023 r.

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne, dzisiaj o godz. 17.40.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – święto św. Cyryla i św. Metodego, patronów Europy

Spotkanie do Bierzmowania uczniów klas VIII z SP3 odbędzie się w najbliższy
poniedziałek, po Mszy św. wieczornej.
Spotkanie do Bierzmowania uczniów klas VIII z SP4 odbędzie się w najbliższą
środę, po Mszy św. wieczornej.

W czwartek po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie wspólnoty
„Ziarno Słowa”. Przed Mszą św. od godz. 17:00 adoracja Najświętszego
Sakramentu.

Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka będzie przeznaczona na cele
inwestycyjne naszej parafii.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” a szczególnie nowego numeru naszej gazety parafialnej:
”Śladami Świętej Barbary”.

Od dnia dzisiejszego można zamawiać intencje mszalne na rok 2024, z tym że
przez najbliższe dwa tygodnie przyjmujemy intencje za żywych (a więc np. z
okazji urodzin, imienin, rocznicy ślubu itp.), a za zmarłych dopiero od 26 lutego.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę od godz. 7.30, prosimy mieszkańców ul. Skarbnika 2-4-6

W nocy z 5 na 6 lutego 2023 r. doszło do trzęsienia ziemi, którego epicentrum
znajdowało się w Turcji, przy granicy z Syrią. Największe zniszczenia są w tych
dwóch krajach, natomiast wstrząsy odczuli także mieszkańcy Libanu, Iraku i
Cypru. Caritas niesie pomoc ofiarom kataklizmu. Z tej racji Metropolita
Krakowski wraz z innymi biskupami naszej Ojczyzny poleca
przeprowadzenie w niedzielę 12 lutego br. w każdej parafii Archidiecezji
Krakowskiej zbiórki do puszek na ten cel.

W ostatnich dniach odeszli do wieczności nasi Parafianie: śp. Edward Likus, śp.
Krystyna Czekaj. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego
tygodnia wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 05.02.2023

5. NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.02.2023 r.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy świętej, krótka adoracja
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po Mszy Świętej o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańca.

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne, dzisiaj o godz.17.40.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– poniedziałek – św. męczenników Pawła Miki i Towarzyszy,
– piątek – św. Scholastyki,
– sobota – Matki Bożej z Lourdes. W tym dniu Msza święta dla chorych z możliwością
przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych o godz. 15.00. Od godz.14.30 będzie
można przystąpić do sakramentu pokuty. Prosimy o udzielenie pomocy tym osobom
w dotarciu do kościoła.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za wszelkie
formy troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i osobom,
które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę od godz. 7.30,
prosimy mieszkańców drugiej połowy bloku nr 9 przy ul. Górniczej.

W minionych dniach odszedł do wieczności nasz parafianin: Stefan Poremba. Wieczne
odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom obfitych
łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 29.01.2023

4. NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.01.2023 r.

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne, dzisiaj o godz.17.40.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – wspomnienie św. Jana Bosko;
– czwartek – święto Ofiarowania Pańskiego. Msze święte w naszym kościele
w tym dniu o godz. 7.00, 9.00, 16.30, 18.00. Poświęcenie gromnic podczas
każdej Mszy świętej. Składka w tym dniu przeznaczona będzie na zakony
kontemplacyjne z racji obchodów XXVII Dnia Życia Konsekrowanego.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza
Sobota miesiąca. Możliwość spowiedzi codziennie od godz. 6.30 do 7.15 rano i
od godz.17.30 do 18.00. W Pierwszy Piątek spowiedź dodatkowo od godz.16.00
do godz.18.30 z przerwą od 17.00 do 17.30. Msza święta w tym dniu o godz.
6.30, 7.00, 16.30 i 18.00.

W sobotę (04.02.) odwiedzimy chorych z posługą duszpasterską od godz. 9.00.

Zakończyliśmy duszpasterskie odwiedziny rodzin w naszej parafii. Serdecznie
dziękujemy za życzliwość, gościnność i złożone ofiary. Znaczną ich część
przekazujemy poprzez diecezję na cele charytatywne i na misje.

W sobotę zapraszamy na kolejne nabożeństwo medjugorskie. Rozpocznie się
ono modlitwą różańcową o godz. 16.45.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” a szczególnie nowego numeru naszej gazety parafialnej:
„Śladami Świętej Barbary”.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za
wszelkie formy troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę od
godz. 7.45, prosimy mieszkańców bloku nr 11 przy ulicy Górniczej.

W minionych dniach odszedł do wieczności nasz parafianin: śp. Kazimierz
Piórkowski. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 22.01.2023

3. NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.01.2023

Serdecznie witamy ks. Pawła Wróbla, salwatorianina, który został ustanowiony postulatorem
procesu beatyfikacyjnego śp. Heleny Kmieć. Bardzo dziękujemy za wygłoszone słowo
i obiecujemy wsparcie modlitewne

Zapraszamy wszystkie dzieci z rodzicami na biblijne warsztaty plastyczne o stworzeniu
świata, dzisiaj o godz.15.00 do salki na plebanii. Więcej informacji na plakatach i u ks. Karola.

Róże Różańcowe, Straż Honorową Najświętszego Serca Pana Jezusa, Zespół Charytatywny
i Bractwo Szkaplerzne zapraszamy dziś na wspólne dzielenie się opłatkiem. O godz. 15.00
będzie koronka do Bożego Miłosierdzia, następnie Msza święta i wspólne życzenia.

Zapraszamy na nieszpory niedzielne, dzisiaj o godz.17.40.
Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – św. Franciszka Salezego
– środa – święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła
– czwartek – św. biskupów: Tymoteusza i Tytusa
– sobota – św. Tomasza z Akwinu

Dzisiaj po Mszy świętej będzie miała miejsce prezentacja książki pt. „Kawa z Helen –
rozmowy o wartościach i życiu śp. Heleny Kmieć”, którą będzie można zakupić jako cegiełkę
na program stypendialny Fundacji im. Heleny Kmieć. Program ten wspiera najbardziej
potrzebujące dzieci w krajach Trzeciego Świata.

W najbliższy wtorek przypada 6. rocznica śmierci Heleny Kmieć, naszej wolontariuszki
misyjnej. O godz.17.20 będzie krótka modlitwa przy jej grobie i o godz. 18.00 Msza święta
pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Zająca.

Spotkanie wspólnoty „Ziarno Słowa” odbędzie się w najbliższy czwartek po Mszy świętej
wieczornej. Przed Mszą od 17.00 adoracja Najświętszego sakramentu

Zachęcamy do nabywania i czytania „Gościa Niedzielnego” w którym znajdziemy wywiad
z księdzem Pawłem Wróblem na temat śp .Helenki Kmieć.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za wszelkie formy
troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i osobom, które
pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę od godz. 7.30, prosimy
mieszkańców pierwszej połowy bloku nr 9 przy ul.Górniczej.

W minionych dniach odeszli do wieczności nasi parafianie: śp. Zbigniew Skorupski,
śp. Elżbieta Piłat, śp. Franciszek Jekiel. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom obfitych łask
Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia wstawiennictwa ich
Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 15.01.2023

2. NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2023 r.

Zapraszamy na Nieszpory niedzielne, dzisiaj o godz.17.40.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
 wtorek – św. Antoniego, opata
 czwartek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
 sobota – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

W poniedziałek zapraszamy na kolejne spotkanie przed bierzmowaniem
uczniów klasy VII. Msza święta o godz. 18.00 i po Mszy spotkanie w salkach.

W środę o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie Bractwa Szkaplerznego.

W środę po Mszy świętej wieczornej zapraszamy na spotkanie przed
bierzmowaniem uczniów klasy VIII SP nr 4.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za
wszelkie formy troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” oraz nowego numeru naszej gazety parafialnej „Śladami św. Barbary”.

W przyszłą niedzielę podczas każdej Mszy świętej kazanie wygłosi ks. Paweł
Wróbel, postulator procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć, a po Mszy Świętej
będzie miała miejsce premiera książki pt. „Kawa z Helen – rozmowy
o wartościach i życiu śp. Heleny Kmieć”, którą będzie można zakupić jako
cegiełkę na program stypendialny Fundacji im. Heleny Kmieć. Program ten
wspiera najbardziej potrzebujące dzieci w krajach Trzeciego Świata.

Wspólnoty Róż Różańcowych, Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana
Jezusa, Bractwo Szkaplerzne i Zespół Charytatywny zapraszają na koronkę do
Bożego Miłosierdzia oraz Różaniec w intencji pokoju w Ukrainie i na całym
świecie i wspólne dzielenie się opłatkiem w przyszłą niedzielę (22.01) o godz.
15.00 w kościele.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę o
godz. 7.30, prosimy mieszkańców bloku nr 14 przy ul. Urzędniczej.

W minionych dniach odszedł do wieczności nasz parafianin śp. Marian
Maciejczyk. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 08.01.2023

NIEDZIELA – 08.01.2023
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIIEGO

Zapraszamy na Nieszpory dzisiaj o godz.17.40.

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania z klas VIII z SP3 odbędzie się w poniedziałek po mszy wieczornej.
 
Spotkanie wspólnoty Ziarno Słowa odbędzie się w czwartek po Mszy świętej wieczornej.
Przed Mszą św. będzie adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za
wszelkie formy troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.
Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka w kopertach będzie przeznaczona
na cele inwestycyjne naszej parafii.

Plan wizyty duszpasterskiej znajdziemy na tablicy przed kościołem i na stronie
internetowej naszej parafii. http://swbarbara.pl/wizyta-duszpasterska-2023/

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały
i osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę od godz. 7.30, prosimy mieszkańców bloku nr 12 przy ulicy
Urzędniczej.

W minionych dniach odszedł do wieczności nasz parafianin,
ś.p. Adam Pokładnik ..Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 01.01.2023

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 01.01.2023

Dziś przypada 56.Światowy Dzień Pokoju.
Można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie lub śpiew w kościele
lub w kaplicy hymnu; O Stworzycielu Duchu, przyjdź, w celu uproszenia Bożej mocy na cały rok

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja i błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem na zakończenie Mszy Świętej.

Zmiana tajemnic Różańca po Mszy Świętej o godz.7.00
W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza
Sobota miesiąca. Możliwość spowiedzi codziennie od godz.6.30 do 7.15 rano
i od godz.17.30 do 18.00. W Pierwszy Piątek spowiedź dodatkowo tylko
od godz.17.00 do 18.30, z racji Uroczystości Objawienia Pańskiego.

Zapraszamy na Godzinę Świętą w czwartek o godz.17.00.

Spotkanie duchowych Niewolników Maryi odbędzie się wyjątkowo
w najbliższy czwartek, 5 stycznia, po Mszy Św. wieczornej w salkach.

W piątek (6.stycznia) przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msza
Święta w naszym kościele o godz.7.00;8.30;10.00;11.30;18.00.Ofiarą do puszki
za ławkami będzie można wspierać w tym dniu siostry i braci w wierze z krajów
misyjnych.

A przed kościołem dzieci i młodzież z Grupy Apostolskiej będzie rozprowadzać węgielek, kadzidło i kredę.

Dobrowolna ofiara przeznaczona będzie na wyjazd na zimowisko.

Chór Canticum Canticorum, Grupa Apostolska, Schola i Orkiestra Dęta ZG
Janina zapraszają na wspólne kolędowanie 6.stycznia o godz.18.45.. Szczegóły
na plakatach przy kościele.

W sobotę ( 07.01.2022r.) odwiedzimy Chorych z posługą duszpasterską od godz.9.00.

Kolejne Nabożeństwo Medjugorskie w sobotę (07.01.2022r.) od godz. 16.45.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za
wszelkie formy troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.
 Szczegóły
na plakatach przy kościele.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” oraz nowego numeru naszej gazety parafialnej: ”Śladami Świętej Barbary”.

Plan wizyty duszpasterskiej znajdziemy na tablicy przed kościołem i na stronie
internetowej naszej parafii: http://swbarbara.pl/wizyta-duszpasterska-2023/

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały
i osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę od godz. 7.50, prosimy mieszkańców bloku nr 10 przy ulicy Urzędniczej

W minionych dniach odeszli do wieczności nasi parafianie:
ś.p. Edward Dziedzic, ś.p. Janina Kędra, ś.p. Kazimierz Krytowski,
ś.p. Adam Saternus. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 25.12.2022

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 25.12.2022 r.

Wraz ze wszystkimi katolikami na całym świecie przeżywamy dzisiaj
Uroczystość Narodzenia Pańskiego.

Jutro święto św. Szczepana ,pierwszego męczennika. Msza Święta w naszym
kościele w tym dniu w porządku niedzielnym; 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
– środa – Święto Świętych Młodzianków, męczenników
– piątek – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
– sobota – św. Sylwestra I, Papieża. Serdecznie zapraszamy na uroczyste
nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego o godz.17.15. W tym dniu
można uzyskać odpust zupełny za odśpiewanie bądź recytację w kościele lub
w kaplicy, hymnu: „ Ciebie, Boga wysławiamy..” w celu podziękowania za
otrzymane w ciągu roku dobrodziejstwa.

Gorące słowa wdzięczności kierujemy do Wszystkich, którzy mają udział
w muzycznej i liturgicznej oprawie świątecznych Nabożeństw oraz dekoracji
naszego kościoła. Szczególnie serdecznie dziękujemy hojnym darczyńcom za
piękne, żywe choinki oraz właścicielce restauracji Millenium za zorganizowanie
wraz z Zespołem Charytatywnym naszej parafii wieczerzy wigilijnej dla
Ubogich i Samotnych. Dziękujemy bardzo za pomoc w odśnieżaniu przy
naszym kościele i za wszystkie prace wykonane dla naszej parafii.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za
wszelkie formy troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Z serca dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały oraz tym osobom,
które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę zapraszamy
mieszkańców bloku nr 8 przy ul. Urzędniczej.

Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższe dni znajduje się m. in na naszej stronie internetowej:

 http://swbarbara.pl/wizyta-duszpasterska-2023/

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego
tygodnia wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 18.12.2022

4. NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2022 r.
Zapraszamy do udziału w Roratach od poniedziałku do piątku o godz. 6.30 oraz
o18.00 ( ze szczególnym udziałem dzieci), a w sobotę o godz.7.00. Prosimy
o przyniesienie plansz roratnich do kościoła w piątek na Roraty.

Dzisiaj o godzinie 15:00 w salce na plebanii odbędą się kolejne warsztaty dla
dzieci. Spędzimy wspólnie czas, omawiając okres Bożego Narodzenia,
przygotowując i dekorując figurki Dzieciątka Jezus.

Zbiórka ministrantów i lektorów w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

Młodzież z klas 7. zapraszamy na kolejne spotkanie przygotowujące do
bierzmowania w poniedziałek (jutro). O godz.18:00 Msza Święta ‘Roratnia’
w Kościele a po Mszy spotkanie.
Młodzież z klas 8 ze SP4 zapraszamy na kolejne spotkanie przygotowujące
do bierzmowania w środę18:00 Msza Święta ‘Roratnia’ w Kościele a po Mszy
spotkanie w salce na plebani.

Spotkanie Bractwa Szkaplerznego będzie w środę ogoz.16.00.

Spotkanie opłatkowe Służby Liturgicznej, Scholi i Grupy Apostolskiej będzie w
czwartek o godz.18.45 w salce na plebanii.

Spotkanie wspólnoty “Ziarno Słowa” odbędzie się w czwartek po Mszy świętej
wieczornej. Przed Mszą od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.

Spowiedź parafialna będzie w piątek, 23 grudnia, w godz. 6:30 – 8:00,
8:30 – 10:00, 15:00 – 16:30, 17:00 – 18:30

Odwiedziny chorych przed świętami będą w piątek od godz. 10:30.

24.12.2022 r. (sobota) – Wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu, zwyczajowo
zachowujemy abstynencję od pokarmów mięsnych. Msza Święta rano
o godz. 6.30 i 7.00. Nie będzie Mszy św. o godz.18.00. W czasie wieczerzy
wigilijnej: czytamy Pismo Święte, modlimy się, łamiemy opłatkiem, śpiewamy
kolędy. Kancelaria parafialna w tym dniu będzie nieczynna.

Zapraszamy na „Pasterkę” o godz. 24.00. Ofiary składane na Pasterce będą przeznaczone na Fundusz Obrony Życia SOS.

25.12.2022 r.(niedziela) – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Przed Mszą Świętą wieczorną w piątek zapraszamy na adorację, połączoną
z modlitwą za ojczyznę i o rozeznanie woli Bożej względem naszej bohaterki
wiary, ś.p. Heleny Kmieć.

Fundacja im. Św. Brata Alberta, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim ofiarodawcom za ofiarę 1800 zł złożoną przy okazji kiermaszu, który odbył się przy naszym kościele w ubiegłą niedzielę.

Poświęcone Opłatki i świece “Caritas” na stół wigilijny rozprowadzają Panie
z Zespołu Charytatywnego przy wyjściu z kościoła.

Warto sięgnąć po wartościową lekturę prasy katolickiej: Niedzieli, Gościa
Niedzielnego oraz nowego numeru gazety parafialnej „Śladami Świętej
Barbary”, a w nim zamieszczony jest program kolędowych odwiedzin
duszpasterskich.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały oraz
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. Wyjątkowo w najbliższy
piątek od godz. 18.45 prosimy mieszkańców drugiej połowy bloku nr 3,
przy ul. Urzędniczej.

W minionym tygodniu odszedł do wieczności nasz parafianin: ś.p. Stanisław Pasecki. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 11.12.2022

3. NIEDZIELA ADWENTU ( GAUDETE ) – 11.12.2022r.

Zapraszamy do udziału w Roratach od poniedziałku do piątku o godz.6.30 lub o godz.18.00 ( ze szczególnym udziałem dzieci) , a w sobotę o godz.7.00.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
we wtorek – wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
w środę – wspomnienie św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła

Dzisiaj Fundacja im. Św. Brata Alberta, działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, zaprasza na tradycyjny kiermasz prac świątecznych przed naszym kościołem w niedzielę do godz. 13:00.

Spotkanie klas VIII ze SP3 w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

Wyjątkowo w najbliższy czwartek nie będzie spotkania Wspólnoty „Ziarno Słowa”, spotkanie odbędzie się w czwartek 22 grudnia.

W najbliższy piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 17:30, która – zgodnie z prośbą ks. Arcybiskupa, zakończy się modlitwą w intencji naszej Ojczyzny. Również na Mszy św. o godz. 18:00 będziemy się modlić w intencji Polski.

Kolejne warsztaty dla dzieci odbędą się w przyszłą niedzielę (18.12) o godzinie 15:00 w salce na plebanii. Spędzimy wspólnie czas, omawiając okres Bożego Narodzenia, przygotowując i dekorując figurki Dzieciątka Jezus.

Poświęcone Opłatki na stół wigilijny oraz świece „Caritas” rozprowadzane są przy naszym kościele w każdą niedzielę i w dni powszednie przed i po każdej Mszy Świętej. Składaną przy tej okazji ofiarą wspieramy dzieła miłosierdzia w naszej parafii.

Najważniejszym aspektem przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia jest odbycie dobrej spowiedzi i życie w stanie łaski uświęcającej. Serdecznie zachęcamy, by nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę. Spowiedź święta w naszym kościele w dni powszednie od godz. 6:30 do 7:00 oraz wieczorem od godz. 17:30. W przyszłą niedzielę będziemy spowiadać 15 minut przed każdą Mszą świętą i w trakcie Mszy. Natomiast całodniowa spowiedź przedświąteczna w naszej parafii będzie w piątek, 23 grudnia.

Bardzo dziękujemy za ofiary składane na tacę, przelewem bankowym i za wszelkie formy troski o naszą wspólnotę parafialną i o nasz kościół.

Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Składka na cele inwestycyjne naszej parafii.

Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował postulatora procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć, ks. Pawła Wróbla, salwatorianina, co oznacza, że rozpoczęła się faza przygotowawcza do procesu beatyfikacyjnego naszej bohaterki wiary. Na tym etapie zbierane są wszelkie dokumenty związane z życiem śp. Heleny (np. pisma, pamiętniki listy itp.), a także wszystkie świadectwa dotyczące znaków i łask, których uzyskanie przypisuje się wstawiennictwu kandydatki na ołtarze. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty i świadectwa można składać na trzy sposoby: bezpośrednio u ks. Pawła Wróbla, albo w naszej parafii – w godzinach urzędowania kancelarii lub w zakrystii przed i po Mszy św. Więcej informacji na gablotce i na stronie internetowej naszej parafii.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę od godz. 7.30 prosimy mieszkańców pierwszej połowy bloku nr 3 przy ul. Urzędniczej.

W minionych dniach odszedł do wieczności nasz Parafianin śp. Józef Łuczyński. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 04.12.2022

2.NIEDZIELA ADWENTU

04.12. 2022 r.

Przeżywamy dzisiaj uroczystość odpustową, związaną z patronką naszej parafii
św. Barbarą. Sumę odpustową poprowadzi i kazanie na każdej Mszy Świętej
wygłosi ks. Wojciech Warzecha, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli
w Węgrzcach. W naszej parafii posługiwał w latach;1986 – 1989.

Zapraszamy do udziału w Roratach od poniedziałku do piątku o godz.6.30
lub o godz.18.00 ( ze szczególnym udziałem dzieci) a w sobotę o godz.7.00.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – św. Mikołaja
– środa – św. Ambrożego
– czwartek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Msza Święta w naszym kościele w tym dniu o godz.: 7.00, 9.00,
12.00, 16.30, 18.00.
W ramach „Godziny Łaski” w czwartek o godz. 12.00 Msza Święta a po Mszy
adoracja Najświętszego Sakramentu i akt zawierzenia się Panu Jezusowi przez
Niepokalanie Poczętą Najświętszą Maryję Pannę, dla osób przeżywających
33.dniowe rekolekcje. W poniedziałek (05.12). po Mszy Świętej wieczornej
będzie nabożeństwo pokutne dla tych osób.

W sobotę (10.12) przypada 22 rocznica konsekracji naszej świątyni.

Spotkanie ministrantów, lektorów oraz chętnych do służenia przy ołtarzu
odbędzie się w piątek (09.12.) o godz.18.45

Zapraszamy uczniów klas III SP nr 3 i nr 4, przygotowujących się do pełnego
uczestnictwa we Mszy świętej wraz z Rodzicami na Mszę Świętą
z poświęceniem medalików w czwartek o godz. 18.00.

Spotkanie Akcji Katolickiej będzie w czwartek (8.12.) o godz.18.45.
Spotkanie Zespołu Charytatywnego w środę o godzinie 16:30 w salkach na
plebani.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.

Opłatki na stół wigilijny oraz świece „Caritas” będą rozprowadzane przy
naszym kościele w każdą niedzielę adwntu przed i po każdej Mszy Świętej.
Składaną przy tej okazji ofiarą wspieramy dzieła miłosierdzia w naszej parafii.
Nikogo z opłatkami nie posyłamy do waszych domów.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” a szczególnie nowego numeru naszej gazety parafialnej:
”Śladami Świętej Barbary”.

W przyszłą niedzielę (11.12.2022r.) Fundacja im. Św. Brata Alberta, działająca
na rzecz osób z niepełnosprawnością, zaprasza na tradycyjny kiermasz prac
świątecznych przed naszym kościołem.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały
i osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę od godz. 7.30, prosimy mieszkańców bloku nr; 2-4-6 przy
ulicy Urzędniczej

W minionych dniach odszedł do wieczności nasz parafianin, ś.p. Stanisław Król.
Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 27.11.2022

1. NIEDZIELA ADWENTU
27.11. 2022 r.

Rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na
przychodzącego Zbawiciela.
Zapraszamy do udziału w Roratach od poniedziałku do piątku o godz.6.30 lub
o godz.18.00 (ze szczególnym udziałem dzieci) a w sobotę o godz. 7.00.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– środa – Święto św. Andrzeja, apostoła. Jest to dzień imienin posługującego
w naszej parafii ks. Andrzeja Fydy. Składamy serdeczne życzenia i zapraszamy
do wspólnej modlitwy w intencji Solenizanta w środę o godz. 6.30.
– sobota – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera.

W przyszłą niedzielę będzie uroczystość św. Barbary, dziewicy i męczennicy,
patronki górników oraz naszej Parafii i miasta Libiąża. Sumę odpustową
w niedzielę o godz.11.30 poprowadzi ks. Wojciech Warzecha, który był
wikarym w naszej Parafii.
Msza Święta w intencji wszystkich Górników Z.G. Janina oraz ich Rodzin
w naszym kościele będzie także w niedzielę o godz.8.30.

Kolejna konferencja duchowa w ramach 33-dniowych rekolekcji
przygotowujących do oddania się Matce Bożej odbędzie się w poniedziałek,
o godz. 17:00 w kościele.

Zapraszamy na Godzinę Świętą w czwartek o godz.17.00.

Spotkanie wspólnoty “Ziarno Słowa” odbędzie się w czwartek, po Mszy świętej
wieczornej.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza
Sobota miesiąca. Możliwość spowiedzi przed uroczystością odpustową
codziennie przed każdą Mszą Świętą oraz w Pierwszy Piątek dodatkowo od
godz.16.00-18.00. Msza Święta w tym dniu o godz.: 6.30,7.00,16.30 i 18.00.

W sobotę odwiedzimy Chorych z posługą duszpasterską od godz. 9.00.

Zapraszamy na kolejne „Nabożeństwo Medjugorskie” w sobotę (03.12.) od
godz.16.45. Będzie ono połączone z modlitwą w intencji Ojczyzny, o którą prosi
Ksiądz Arcybiskup.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.

Opłatki na stół wigilijny oraz świece „Caritas” będą rozprowadzane przy
naszym kościele w każdą niedzielę przed i po każdej Mszy Świętej. Składaną
przy tej okazji ofiarą wspieramy dzieła miłosierdzia w naszej parafii. Nikogo z
opłatkami nie posyłamy do waszych domów.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę
zapraszamy mieszkańców drugiej połowy bloku nr 1 przy ul. Urzędniczej.

W ostatnich dniach odeszli do wieczności nasi Parafianie: ś.p. Krystyna Dzik,
Alfred Szopa, Medarda Widlarz, Krystyna Fortuna, Stefan Gawlik. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 20.11.2022

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
XXXIV Niedziela Zwykła ( 20.11.2022 r.)

Za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi
w dzisiejszą uroczystość można uzyskać odpust zupełny. Dzisiaj patronalne święto Akcji
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Życzymy obfitych łask Bożych dla
wszystkich członków.

 W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na rzecz ubogich kwotę 2180,40 zł. Wielkie Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:

– poniedziałek – Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny 
– wtorek – św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Składamy serdeczne życzenia Panu
organiście, Scholi młodzieżowo-dziecięcej, Chórowi parafialnemu „Canticum Canticorum”
i wszystkim, którzy śpiewem i grą na instrumentach uwielbiają Panu Boga.
– czwartek – św. męczenników: Andrzeja Dnng-Lac, prezbitera i Towarzyszy
– piątek – św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.

Dzisiaj o godzinie 15:00 do salki na plebani zapraszamy wszystkie dzieci na kolejne
warsztaty. Dzisiejsze poświęcone będą okresowi adwentu. Wspólnie wykonamy piękne
lampiony, które będziemy mogli wykorzystać podczas tegorocznych rorat.

Kandydatów do bierzmowania z klasy 7 zapraszamy w poniedziałek (21.11.) na Mszę
Świętą o godz. 18.00 i po Mszy Świętej na spotkanie.

Zbiórka ministrantów i lektorów odbędzie się w poniedziałek, po Mszy Świętej wieczornej.

Spotkanie Akcji Katolickiej we wtorek (22.11) o godz. 18.45

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji ojczyzny, z prośbą
o rozeznanie woli Bożej względem naszej bohaterki wiary, śp. Heleny Kmieć w piątek przed
wieczorną Mszą Świętą.

Dzisiaj trzecia niedziela listopada. Składka na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. Bardzo
dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia i wszystkie ofiary
składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”
a szczególnie nowego numeru naszej gazety parafialnej: ”Śladami Świętej Barbary”.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i osobom, które
pięknie udekorowały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę od godz. 7.30, prosimy mieszkańców pierwszej połowy bloku
nr 1 przy ulicy Urzędniczej.

Dzisiaj poświęcimy opłatki na stół wigilijny. Przy wyjściu z kościoła, będą je
rozprowadzały Panie z Zespołu Charytatywnego. Składaną przy tej okazji ofiarą wspieramy
dzieła miłosierdzia w naszej parafii. Nikogo z opłatkami nie posyłamy do waszych domów.

Zachęcamy do przeczytania komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski
dostępnego na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej. TREŚĆ KOMUNIKATU

W ostatnich dniach odszedł do wieczności nasz Parafianin, ś. p. Jan Więckowski
Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom obfitych łask
Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia wstawiennictwa
ich Świętych Patronów

Ogłoszenia parafialne, 13.11.2022

33. NIEDZIELA ZWYKŁA (13.11.2022 r.)

W ramach Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym pragniemy otoczyć
modlitewnym wsparciem siostry i braci w wierze, którzy oddali życie lub
doświadczają brutalnego prześladowania z powodu wyznawanej wiary.

Ofiarą do skarbony za ławkami wspieramy dzisiaj ubogich w ramach
6. Światowego Dnia Ubogich, przeżywanego pod hasłem; „Chrystus dla was
stał się ubogim”.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– czwartek – św. Elżbiety Węgierskiej
– piątek – bł. Karoliny Kózkówny

Kolejna konferencja duchowa dla uczestniczących w 33-dniowych rekolekcjach
przygotowujących do oddania się Matce Bożej odbędzie się w poniedziałek
o 17.00 w kościele.

Spotkanie do Bierzmowania dla uczniów klas VIII ze SP 3 odbędzie się
w poniedziałek, po Mszy Świętej wieczornej (o godz.18.35).

Zapraszamy na spotkanie Bractwa Szkaplerznego w środę o godz.16.00.

Spotkanie uczniów klas VIII ze SP nr. 4 przygotowujących się do Bierzmowania
odbędzie się w środę (16.11.2022) o godzinie 18:45 w salce na plebanii.

W czwartek będzie spotkanie wspólnoty “Ziarno Słowa” po Mszy Świętej
wieczornej. Przed Mszą Świętą (od godz. 17.00) będzie adoracja Najświętszego
Sakramentu.

Zespół Szkół w Libiążu w tym roku świętuje 60-lecie istnienia szkoły. Z tej
okazji zapraszamy wszystkich uczniów , rodziców, nauczycieli i absolwentów
na Mszę Świętą dziękczynną w najbliższy czwartek (17.11.) o godz.9.00 w
naszym kościele.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary.
Za tydzień będzie trzecia niedziela miesiąca. Składka na cele inwestycyjne.
Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i tym
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę
prosimy mieszkańców bloków przy ul. Jaworowej nr; 3,5,7,9,11, 13.

W ostatnich dniach odeszli do wieczności nasi Parafianie:
ś.p. Helena Tarsalewska, ś.p. Stanisław Bochenek, ś.p. Rafał Hajdyła.
Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 06.11.2022

32.NIEDZIELA ZWYKŁA 06.11.2022 r.

Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po każdej Mszy Świętej, krótka adoracja
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Po Mszy Świętej o godz. 7.00 zmiana tajemnic różańca.

Witamy w naszej parafii przedstawicieli Papieskiego Stowarzyszenia, Pomoc Kościołowi
w Potrzebie w ramach akcji „SOS dla Ziemi Świętej”. Po Mszy Świętej krótka prelekcja
o sytuacji chrześcijan prześladowanych za wiarę. Wesprzeć chrześcijan w Betlejem możemy
kupując, przy wyjściu z kościoła, wyroby z drzewa oliwnego lub składając ofiarę do puszki.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– środa – święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej,
– czwartek – świętego Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,
– piątek – świętego Marcina z Tours, biskupa.
W tym dniu w naszej Ojczyźnie przeżywamy Narodowe Święto Niepodległości. Zachęcamy
do modlitwy w intencji Ojczyzny i naszego miasta podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 w
kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Libiążu. W tym dniu Arcybiskup Marek
Jędraszewski udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
– sobota – świętego Jozafata, biskupa i męczennika.

Zbiórka ministrantów i lektorów – w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
Spotkanie dla rodziców ministrantów biorących udział w trzydniowym wyjeździe do Zębu i
okolic odbędzie się w poniedziałek, o godz. 19:15 w salkach.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia i wszystkie
ofiary, składane na wypominki, tacę i przelewem bankowym. W przyszłą niedzielę ofiarą do
skarbony będziemy mogli wesprzeć ubogich w ramach światowego Dnia Ubogich.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”
oraz naszej gazety parafialnej: „Śladami Świętej Barbary”, a dla najmłodszych miesięcznika „Staś”.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i tym osobom, które
pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę prosimy mieszkańców bloków
przy ul. Leśnej nr 4, 6, 8, 10.

Ks. proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego, jako administrator cmentarza
parafialnego, przygotowuje się do inwentaryzacji cmentarza w wersji elektronicznej zgodnie z
wymogami prawa państwowego. W związku z powyższym prosi o sprawdzenie i ewentualne
uregulowanie tzw. „pokładnego” oraz innych formalności w kancelarii parafialnej przy
ul. Oświęcimskiej 83. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.

Listopad jest miesiącem modlitwy za zmarłych. Każdy kapłan pracujący w naszej parafii
odprawi po trzy Msze Święte za zmarłych wypominanych.

W ostatnich dniach odszedł do wieczności nasz Parafianin: ś.p. Piotr Patyk.
Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom obfitych łask
Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia wstawiennictwa ich
Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 30.10.2022

31. Niedziela zwykła – 30.10. 2022r.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msza Święta w naszym
kościele w porządku niedzielnym: (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 18.00)
Bezpośrednio po Mszy Świętej o godz.11.30 odprawimy modlitewną
procesję za zmarłych na naszym cmentarzu.
– środa – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(Dzień Zaduszny).Msza Święta o godz.7.00, 9.00, 16.30, 18.00.
– piątek – św. Karola Boromeusza, biskupa.
W tym dniu swoje imieniny przeżywa ks. Karol, któremu pragniemy składać
serdeczne życzenia i zapraszamy do wspólnej modlitwy w jego intencji
w najbliższy piątek podczas Mszy Świętej o godz.18.00.

Dziś (niedziela) po Mszy Świętej wieczornej odbędzie się w naszym kościele
śpiew akatystu ku czci N.M.P. Serdecznie zapraszamy.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek i Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca.
Możliwość spowiedzi codziennie od godz. 6.30 do 7.00 rano i od godz.17.30.
W Pierwszy Piątek spowiedź dodatkowo od godz.16.00 do godz.18.30.
Msza Święta w tym dniu o godz. 6.30, 7.00, 16.30 i 18.00.

Zapraszamy na Godzinę Świętą w czwartek od godz.17.00
W czwartek spotkanie wspólnoty “Ziarno Słowa”; po Mszy św. wieczornej.

Chorych z posługą duszpasterską odwiedzimy w sobotę (05.11.) od godz. 9.00

Od soboty (5.11) rozpoczynają się 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do
złożenia Aktu Oddania Matce Bożej. Rekolekcje każdy odbywa indywidualnie.
Chętnych do włączenia się w te rekolekcje prosimy o kontakt
z ks. Bartłomiejem. Szczegóły na kartkach przy wyjściu z kościoła.

W przyszłą niedzielę (6.11) na mszy św. o godz. 10:00 nastąpi poświęcenie
i rozdanie książeczek dzieciom przygotowującym się do I spowiedzi
i do I Komunii św. w naszym kościele.

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi akcję
informacyjną na temat sytuacji Chrześcijan prześladowanych za wiarę,
zachęcając do modlitwy za cierpiących braci i siostry. W przyszłą niedzielę
przyjedzie do nas p. Konrad Ciempka – Dyrektor krakowskiego biura PKWP
wraz z pracownikiem i wolontariuszem. W ramach akcji „S.O.S. dla Ziemi Św.”

Po Mszach św. będzie można nabyć wyroby z drzewa oliwnego takie jak:
kropielnice, krzyże, figurki i wiele innych. Zostały wykonane przez chrześcijan
z Betlejem lub będzie można wesprzeć dzieło ofiarą do puszki.

Schola i Grupa Apostolska naszej parafii rozprowadzają znicze przy cmentarzu
komunalnym. Zysk przeznaczony będzie na wyjazd na ferie zimowe.

Zapraszamy na kolejne nabożeństwo medjugorskie w najbliższą sobotę od
godzinie 16:45

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia i
wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem na utrzymanie naszej parafii.
Z serca dziękujemy tym osobom, które pięknie posprzątały i udekorowały naszą
świątynię oraz złożyły ofiarę na jej utrzymanie. W najbliższą sobotę zapraszamy
mieszkańców bloku nr 3 przy ul.9.Maja

Całoroczne „wypominki” można składać u księży w kancelarii parafialnej oraz
w zakrystii i u Pana Kościelnego a jednorazowe do puszki przed ołtarzem.

W minionym tygodniu odeszli do wieczności: ś.p. Stanisław Konieczny,
ś.p. Kazimierz Bochenek, ś.p .Eugeniusz Nowak.
Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 23.10.2022

30. NIEDZIELA ZWYKŁA 23.10.2022 r.

Dziś obchodzimy w Kościele 96 Światowy Dzień Misyjny. Pamiętajmy w tym
tygodniu o misjonarzach i krajach misyjnych, wspierając dzieło misyjne
Kościoła swoją modlitwą i ofiarą.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:30.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
 piątek – święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Od dzisiejszej niedzieli młodzież i dzieci ze scholi i Grupy Apostolskiej
rozprowadzają znicze przed kościołem, a bliżej uroczystości Wszystkich
Świętych – także tradycyjnie przy cmentarzu. Dochód ze sprzedaży
przeznaczony będzie na parafialny wyjazd dzieci i młodzieży na ferie zimowe.

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie wspólnoty
Duchowych Niewolników Maryi.

W przyszłą niedzielę (30.10.) zapraszamy wszystkie dzieci w strojach świętych
i błogosławionych na Mszę Świętą o godzinie 10:00. Będziemy się modlić przez
wstawiennictwo naszych patronów. Po Mszy każdy otrzyma słodki upominek na
nadchodzący rok, a dzieci nagrodę za oryginalne stroje. Po Mszy weźmiemy
udział w radosnym marszu świętych.

Z racji zbliżających się Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
zachęcamy wszystkich Parafian i Gości do odprawienia spowiedzi świętej, tak
by przeżyć te święta w stanie łaski uświęcającej i zdobywać odpusty za dusze
w czyśćcu cierpiące. Możliwość spowiedzi w nadchodzącym tygodniu od
poniedziałku do soboty: rano od 6:30 do 7:00 oraz wieczorem od 18:00, zaś w
przyszłą niedzielę podczas każdej Mszy świętej.

Całoroczne „wypominki” można składać u księży (w kancelarii parafialnej oraz
w zakrystii), a także u Pana Kościelnego, natomiast jednorazowe „wypominki”
składamy do puszki przed ołtarzem.

Od 5 listopada rozpoczynają się 33-dniowe rekolekcje przygotowujące do Aktu
całkowitego oddania się Matce Bożej. Osoby, który chciałyby podjąć te
rekolekcje, proszone są o zgłoszenie się do ks. Bartłomieja do końca
października.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.
Składamy również serdeczne podziękowanie za złożoną ofiarę na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” w wysokości 3200 zł.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” a szczególnie nowego numeru naszej gazety parafialnej:
„Śladami Świętej Barbary”.

Zespół Szkół w Libiążu przy ul. Górniczej 3 organizuje rejestrację dla dawców
szpiku kostnego. Chętni do rejestracji w bazie DKMS mogą zgłosić się
w budynku szkoły w najbliższy poniedziałek w godzinach 9-17 oraz we wtorek 8-16.

Burmistrz Libiąża zaprasza mieszkańców na debatę społeczną dotyczącą planów
likwidacji Komisariatu Policji w Libiążu z udziałem Komendanta
Wojewódzkiego. Policji w Krakowie. Spotkanie odbędzie się w środę 26.10.
o godz. 16.30 w sali kinowej LCK.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i tym
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę od
7.30 prosimy mieszkańców bloku nr 1 przy ul. 9 Maja.

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego
tygodnia orędownictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 16.10.2022

29.NIEDZIELA ZWYKŁA 16.10. 2022 r.

Przeżywamy dzisiaj 22. Dzień Papieski. Dobrowolną ofiarą do puszek
wspieramy stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Zapraszamy na nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele codziennie o godz.17.30.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– poniedziałek – Św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
– wtorek – święto św. Łukasza, ewangelisty, patrona służby zdrowia.
– środa – bł. ks. Jerzego Popiełuszki
– czwartek – uroczystość św. Jana Kantego, patrona naszej Archidiecezji
– sobota – uroczystość św. Jana Pawła II, głównego patrona Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy uczniów klas VII jutro (w poniedziałek) na nabożeństwo
Różańcowe o godz. 17.30 oraz na Mszę Świętą o godz. 18.00 i na krótkie
spotkanie po Mszy Świętej.

Zbiórka ministrantów i lektorów w poniedziałek, po Mszy Świętej wieczornej.

Spotkanie klas VIII SP 4 w ramach przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania odbędzie się w najbliższą środę, po Mszy Świętej wieczornej.

Spotkanie Bractwa Szkaplerznego odbędzie się we środę o godz. 16.30

W najbliższy czwartek obędzie się spotkanie wspólnoty “Ziarno Słowa” po
Mszy Świętej wieczornej. Przed Mszą od godz. 17:00 będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu.

Młodzież z Grupy Apostolskiej i Scholi naszej parafii będzie rozprowadzać
znicze od przyszłej niedzielę (23.10.) po każdej Mszy Świętej.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia i 
za wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.

Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy wszystkie dzieci do
przygotowania strojów wybranych postaci świętych i błogosławionych.
W niedzielę (30.10) przyjdziemy w tych strojach na Mszę Świętą
o godz.10.00.

Całoroczne „wypominki” można składać u księży w kancelarii parafialnej oraz
w zakrystii i u Pana Kościelnego a jednorazowe do puszki przed ołtarzem.

W zakrystii można odebrać darmowe wejściówki na spektakl pt. ”Trzy
opowieści” w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini dnia 23.10. o godz.15.00.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały
i osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię i za złożoną ofiarę.
W najbliższą sobotę od godz.7.30, prosimy mieszkańców bloków przy ulicy
Wańkowicza nr 1,3,5

W ostatnich dniach odeszły do wieczności nasze Parafianki:
ś.p. Stanisława Kurpiel i ś.p. Danuta Subel.
Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 09.10.2022

28. NIEDZIELA ZWYKŁA 09.10.2022 r.

Zapraszamy na nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele codziennie o godz.17.30.

W przyszłą niedzielę będzie XXII Dzień Papieski. Dobrowolną ofiarą do puszek
będziemy wspierać stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia”.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– czwartek – bł. Honorata Koźmińskiego
– piątek – św. Małgorzaty Marii Alacoque
– sobota – św. Teresy od Jezusa

Spotkanie dla klas VIII ze SP3 w ramach przygotowaniu do Sakramentu
Bierzmowania odbędzie się w poniedziałek po Mszy świętej wieczornej.

Spotkanie Akcji Katolickiej w najbliższy czwartek (13.10) o godz.18.40

W piątek (14.10.) będziemy obchodzić Dzień Edukacji Narodowej.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Nauczycieli i wszystkich
Pracowników szkół i przedszkoli podczas Mszy Świętej o godz.18.00.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.
Za tydzień będzie trzecia niedziela miesiąca. Składka na cele inwestycyjne.

Całoroczne „wypominki” można składać u księży w kancelarii parafialnej oraz
w zakrystii, a także u Pana Kościelnego, zaś jednorazowe – do puszki przed ołtarzem.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” a szczególnie nowego numeru naszej gazety parafialnej:
”Śladami Świętej Barbary”.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały
i osobom, które udekorowały naszą świątynię.
W najbliższą sobotę od godz.7.30, prosimy mieszkańców drugiej połowy bloku
nr 9 przy ul. Wojska Polskiego.

W ostatnich dniach odeszła do wieczności nasza Parafianka, ś.p. Józefa
Operchalska. Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 02.10.2022

27.NIEDZIELA ZWYKŁA 02.10. 2022 r.

Z racji pierwszej niedzieli miesiąca na zakończenie Mszy Świętej krótka
adoracja i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Październikowe Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele codziennie o godz.17.30..
Procesja Różańcowa dzisiaj o godz.17.15.Dziękujemy za przygotowanie ołtarzy:
I-go -Wspólnocie Żywego Różańca, II-go -Honorowej Straży NSPJ,
III-go – Akcji Katolickiej, IV-Oazie Rodzin.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – św. Franciszka z Asyżu
– środa – św. Faustyny Kowalskiej
– piątek – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.

Dzisiaj po każdej Mszy Świętej Zespół Charytatywny przeprowadzi zbiórkę do
puszek jako wsparcie finansowe dla naszej chorej Parafianki, Janiny Augustyn,
na bardzo trudną operację kręgosłupa. Koszt około 100 000 zł. Bóg zapłać za okazaną pomoc.

Spotkanie Zespołu Charytatywnego będzie w środę o godz.17.00. Zapraszamy
wszystkich chętnych do tej wspólnoty.

Zachęcamy do zaangażowania się w posługę także pozostałych wspólnot:
Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, Oazy Rodzin, Ziarna Słowa, Wiary i
Światła, Bractwa Szkaplerznego, Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Zbiórka ministrantów i lektorów odbędzie się w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej.

Spotkanie wspólnoty “Ziarno Słowa” będzie w czwartek po Mszy Świętej wieczornej.

Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretek do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie odbędzie się w sobotę (8.października). Dojazd we
własnym zakresie. Program pielgrzymki na tablicy przed kościołem.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek i Pierwszy Piątek miesiąca.
Możliwość spowiedzi codziennie od godz. 6.30 do 7.00 rano i od godz.17.30.
W Pierwszy Piątek spowiedź dodatkowo od godz.16.00 do godz.18.30.
Msza Święta w tym dniu o godz. 6.30, 7.00, 16.30 i 18.00.

Zapraszamy na Godzinę Świętą w czwartek od godz.17.00

Dziękujemy organizatorom oraz dzieciom, które brały udział w sobotnich
warsztatach plastycznych za piękną dekorację, która zachęca nas do rozważania
tajemnic różańca świętego. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne warsztaty, które
odbędą się w listopadzie.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.

Całoroczne „wypominki” można składać u księży w kancelarii parafialnej oraz
w zakrystii i u Pana Kościelnego, a jednorazowe do puszki przed ołtarzem.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały
i osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię i za złożoną ofiarę.
W najbliższą sobotę od godz.7.30, prosimy mieszkańców pierwszej połowy
bloku nr 9 przy ul. Wojska Polskiego.

W ostatnich dniach odszedł do wieczności nasz Parafianin, ś. p. Jan Sułkowski.
Wieczne odpoczywanie…..

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
orędownictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 25.09.2022

26.NIEDZIELA ZWYKŁA 25.09 .2022 r.

Zapraszamy na niedzielne Nieszpory w naszej świątyni o godz. 17.40

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – św. Wincentego a Paulo, prezbitera
– środa – św. Wacława, męczennika
– czwartek – święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała
– piątek- św. Hieronima, doktora Kościoła
– sobota– Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

W poniedziałek zbiórka ministrantów i lektorów po Mszy św. wieczornej.
W czwartek spotkanie Wspólnoty Duchowych Niewolników Maryi po mszy św.
wieczornej w salkach.

W najbliższy piątek, przed Mszą Świętą wieczorną ( od godz.17.30.),
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i na modlitwę w intencji
Ojczyzny oraz o łaskę objawienia Woli Bożej wobec naszej bohaterki wiary, ś.p. Heleny Kmieć.

W sobotę (01.10) odwiedziny Chorych z posługą duszpasterską od godz. 9.00,
natomiast nabożeństwo Medjugorskie: od g.16.45 różaniec, o 18.00 Msza
Święta, a po niej Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Również w najbliższą sobotę o godz. 10.00 zapraszamy do salek parafialnych
wszystkie dzieci wraz z rodzicami na różańcowe warsztaty plastyczne pt.
„Poznajemy tajemnice Różańca”. Warsztaty mają na celu pomoc w
zapamiętaniu i zrozumieniu tajemnic różańcowych przez dzieci.

Październikowe Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele będą odprawiane
od najbliższej soboty. W sobotę nabożeństwo różańcowe będzie połączone z
nabożeństwem Medjugorskim (tzn. o 16:45 – pierwszy różaniec, a o 17.30 –
drugi różaniec), natomiast w niedzielę nabożeństwo różańcowe będzie
połączone z procesją różańcową wokół kościoła. Od poniedziałku 03.10.
nabożeństwa różańcowe będą codziennie o godz. 17:30.

Zmiana tajemnic Różańca Świętego będzie w przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 7.00.
W przyszłą niedzielę (02.10.) procesja Różańcowa wokół kościoła o godz.17.15.
Bardzo prosimy o przygotowanie ołtarzy: I-go – Wspólnoty Żywego Różańca,
II-go – Honorową Straż NSPJ, III-go – Akcję Katolicką, IV-go – Oazę Rodzin.

Również w przyszłą niedzielę na Mszy świętej o godz. 10:00 nastąpi
poświęcenie różańców dla dzieci z klas III przygotowujących się do I spowiedzi
i Komunii św. w naszej parafii.

W przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej będzie można udzielić
finansowego wsparcia naszej chorej Parafiance, Janinie Augustyn, na bardzo

trudną operację kręgosłupa, która będzie wykonana w Niemczech. Koszt około 100 000 zł.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.

Od przyszłej niedzieli ( 02.10.) będzie można składać całoroczne „wypominki”
u księży (w kancelarii parafialnej oraz w zakrystii), a także u Pana Kościelnego,
natomiast jednorazowe „wypominki” do puszki przed ołtarzem.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej: „Niedzieli”, „Gościa
Niedzielnego” a szczególnie nowego numeru naszej gazety parafialnej:
”Śladami Świętej Barbary”.

Po raz kolejny Zespół Szkół w Libiążu, przy ul. Górniczej 3 zaprasza osoby
pragnące pomóc do włączenia się w Akcję Krwiodawstwa, która odbędzie się w
środę, 28 września, od godziny 09:00 do 12:00 w Zespole Szkół.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i tym
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę
prosimy mieszkańców drugiej połowy bloku nr 7 przy ul. Wojska Polskiego.

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych. Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego
tygodnia orędownictwa ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 18.09.2022

25.NIEDZIELA ZWYKŁA 18.09. 2022 r.

W Archidiecezji Krakowskiej przeżywamy dzisiaj kolejny Dzień Modlitw za młodzież przez
wstawiennictwo Św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.

Zapraszamy na niedzielne Nieszpory w naszej świątyni o godz. 17.40.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – św. męczenników: Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong Hasang
– środa – Święto Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty

XIII Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Krakowa-Łagiewnik odbędzie się
w najbliższą sobotę (24.09). Zapisy w zakrystii do czwartku. Wyjazd z parkingu przy
kościele o godz.8.00. Koszt 30 zł.

Uroczyste rozpoczęcie roku formacyjnego dla dzieci i młodzieży z naszych grup
parafialnych odbędzie się w piątek 23 września o godzinie 18:00. Po Mszy Świętej spotkanie
dla wszystkich w sali kolumnowej. Na to wydarzenie zapraszamy dzieci i młodzież, które
chciałyby wstąpić do Grupy Młodzieżowej, Grupy Apostolskiej, Scholii i Służby Liturgicznej.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII z SP3 odbędzie się w poniedziałek
(19.09) po Mszy świętej wieczornej w kościele, natomiast spotkanie uczniów z klas VIII z SP4
(i innych) odbędzie się w środę (21.09) po Mszy świętej wieczornej w kościele.
Uczniów klasy VII zapraszamy na pierwsze spotkanie przygotowujące do bierzmowania
w poniedziałek 19.09: Msza święta o godz. 18.00 i po Mszy świętej spotkanie.

W najbliższy czwartek (22.09) odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie wspólnoty
“Ziarno Słowa”. W tym roku spotkania odbywać się będą w czwartki co dwa tygodnie. W
tym roku będziemy rozważać Ewangelię św. Marka. Przed Mszą świętą wieczorną będzie
adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Potem Msza święta, a po niej spotkanie biblijne w salkach.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia i wszystkie
ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i tym osobom, które
pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę prosimy mieszkańców pierwszej
połowy bloku nr 7 przy ul. Wojska Polskiego.

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom obfitych łask
Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia wstawiennictwa
ich Świętych Patronów.

Ogłoszenia parafialne, 11.09.2022

24.NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09. 2022 r.

Zachęcamy do duchowej łączności z uczestnikami 30.Pielgrzymki Rodzin
Archidiecezji Krakowskiej do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii
Zebrzydowskiej, dzisiaj od godz. 9.00 do 16.00.

Zapraszamy na niedzielne Nieszpory w naszej świątyni o godz. 17.40.

Z kalendarza liturgicznego tego tygodnia:
– wtorek – św. Jana Chryzostoma biskupa i doktora Kościoła,
– środa – święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
– czwartek – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej,
– piątek – świętych Męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa.

Spotkanie kandydatów na ministrantów odbędzie się jutro (12.09.) o godz.17.00,
natomiast zbiórka lektorów i ministrantów jutro po Mszy Świętej o godz.18.00.

Zapraszamy rodziców uczniów klas VIII w kontekście przygotowania do
sakramentu bierzmowania w naszej parafii na wspólną modlitwę i spotkanie
w czwartek (15.09.) po Mszy Świętej o godz.18.00 w kościele.
Spotkania uczniów klas VII w ramach przygotowania do sakramentu
bierzmowania rozpoczną się 19..września.

Wyjazd na pielgrzymkę do Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie-Mogile
będzie 20.09.2022 r. o godz.8.00.Zapisy w zakrystii do piątku. Koszt 30zł.

Ks.Robert zaprasza na pielgrzymkę do Lewoczy na Słowacji, dnia 25.09.2022r.
Wyjazd o godz.6.30 a powrót w godzinach wieczornych. Szczegóły na tablicy
przed kościołem. Zapisy w zakrystii. Koszt 190 zł.

Polecamy prasę katolicką: „Niedzielę”, „Gościa Niedzielnego” oraz nowy
numer naszej gazety parafialnej „Śladami św. Barbary”.

Bardzo dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom za dar modlitwy, wyrzeczenia
i wszystkie ofiary składane w kopertach, na tacę i przelewem bankowym.
W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne naszej parafii.

Wyrażamy wielką wdzięczność tym osobom, które pięknie posprzątały i tym
osobom, które pięknie udekorowały naszą świątynię. W najbliższą sobotę
prosimy mieszkańców drugiej połowy bloku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego.

W ostatnich dniach odeszli do wieczności nasi Parafianie ;ś.p. Julian Pająk
ś.p.Barbara Okońska-Strojek ś.p. i ś.p. Marian Ośmak ś.p. .
Wieczne odpoczywanie…

Na rozpoczynający się tydzień życzymy wszystkim Parafianom i Gościom
obfitych łask Bożych, a wszystkim Solenizantkom i Solenizantom tego tygodnia
wstawiennictwa ich Świętych Patronów.