Kategoria: Listy pasterskie

  • List pasterski na Wielki Post 2022 roku

    List pasterski na Wielki Post 2022 roku Ukochani Archidiecezjanie!   „Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie” – pisał w 1974 roku kardynał Karol Wojtyła w poemacie Myśląc Ojczyzna…. Te słowa stanowią szczególnie głęboki komentarz do wydarzeń opisanych w czytanym dzisiaj fragmencie Ewangelii św. Łukasza. Oto […]